นิยามที่ดีที่สุด
บิววี่

แก่ เกรียน แฟนซับ


ผมทำด้วยใจไม่ได้ต้องการให้ใครมาบูชา