บิววี่


1

แก่ เกรียน แฟนซับ

ผมทำด้วยใจไม่ได้ต้องการให้ใครมาบูชา


เสนอนิยามใหม่

บิววี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง