บีวันเอโฟร์


4

บอยเเบรนด์มี5คน สมาชิก:ปู่ หมี เป็ด แฮม ก๊ง ปู่(จินยอง):เเก่ ตีนการ้อยเเปดพันเส้น ชอบยิ้มเห็นเงิง หมี(ชินอู):นอนอย่างเดียว[!!!] เป็ด(ซานดึล):เป็นเคะให้แฮม แฮม(บาโร):พ่อของลูกไอเป็ด ก๊ง(กงชาน):เคะผู้แบ๊วตลอดการของปู่

รักบีวันที่สุด


เสนอนิยามใหม่

บีวันเอโฟร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง