บัวลอย


1

ควาย

อีบัวลอย


เสนอนิยามใหม่

บัวลอย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง