นิยามที่ดีที่สุด
เบส

เปนคนชอบกินข้าว เวลากินใช้มือจับช้อนซ้อม เวลา อาบน้ำ ใช้สบู่ เวลาพูดใช้ปาก


อะไรหรอ

เบส

แม่งเป็นเกย์


เป็นคนที่ครางได้ไพเราะที่สุดใน 3 โลก

เบส

กูไม่มีอะสัส มีไร ไหมมม


ควย !!