เบส


2

เปนคนชอบกินข้าว เวลากินใช้มือจับช้อนซ้อม เวลา อาบน้ำ ใช้สบู่ เวลาพูดใช้ปาก

อะไรหรอ


1

แม่งเป็นเกย์

เป็นคนที่ครางได้ไพเราะที่สุดใน 3 โลก


-2

กูไม่มีอะสัส มีไร ไหมมม

ควย !!


เสนอนิยามใหม่

เบส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง