ทำอะรุย ?


1

เป็นคำที่ย่อมาจาก ทำอะไร

มึงทำอะรุย ?


เสนอนิยามใหม่

ทำอะรุย ?
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง