นิยามที่ดีที่สุด
ทอมครับ

การที่เดินไปข้างหน้าแล้วหันหลังมาแล้วเขียนแค็บชั่นว่าทอมโสด ขี้คาดากมา8ปีแล้ว


ทอมครับขี่คาดากมา8ปีแล้ว