นิยามที่ดีที่สุด
ทอมแบ

ใช้เรียกทอมที่กลับใจเป็นหญิง หรือทอมที่ผ่านควยมาแล้ว
หมายถึงการเป็นทอมแต่พอเห็นควยก็แบหีให้เย็ดทันที


อีทอมแบนี่พอเมาเห็นควย ก็แบหีให้เขาเย็ดอีกตามเคย