ทอมแบ


0

ใช้เรียกทอมที่กลับใจเป็นหญิง หรือทอมที่ผ่านควยมาแล้ว
หมายถึงการเป็นทอมแต่พอเห็นควยก็แบหีให้เย็ดทันที

อีทอมแบนี่พอเมาเห็นควย ก็แบหีให้เขาเย็ดอีกตามเคย


เสนอนิยามใหม่

ทอมแบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง