ทอรี่


2

ทอรี่ = กระหรี่+ตอแหล
ทอรี่(tory) คำว่า ทอ(tor) มาจากพยางค์แรกของ ตอแหล
และคำว่า รี่ มาจากพยางค์สุดท้ายของ กระหรี่
ดังนั้น ทอรี่ คือ อาการที่แสดงออกถึงความกระหรี่และตอแหล ณ ขณะนั้น
(เอนเอียงไปทางตอแหลมากกว่า) ใช้ได้ทั้ง ช และ ญ
ที่มา : แก๊งแอนตี้ทอรี่(anti-tory)

ทำไมผู้ชายคนนั้นทอรี่จัง


เสนอนิยามใหม่

ทอรี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง