ซอยห้า


1

ที่ซ่องสุมของกระหรี่ที่ขายหีไปวันๆ......
บางที่อาจไม่ได้อยู่ซอยห้า. ถ้าอยากซื้ออยากขาย(หี)ไปได้ที่ซอยห้า

ปะๆไปซื้อหีกระหรี่ซอยห้ากัน.


เสนอนิยามใหม่

ซอยห้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง