นิยามที่ดีที่สุด
ซอยห้า

ที่ซ่องสุมของกระหรี่ที่ขายหีไปวันๆ......
บางที่อาจไม่ได้อยู่ซอยห้า. ถ้าอยากซื้ออยากขาย(หี)ไปได้ที่ซอยห้า


ปะๆไปซื้อหีกระหรี่ซอยห้ากัน.