นิยามที่ดีที่สุด
ซอร์ดอาร์ตออนไลน์

เมะเพื่อเกรียนไทยเรื่องหนึ่ง พอโดน LC แล้วปลิงดิ้นกันเป็นแถบ
เชื่อว่ามีที่มาจาก 16.5


เฮ้ย มรึงดู อบต 16.5 ยัง