ซอร์ดอาร์ตออนไลน์


2

เมะเพื่อเกรียนไทยเรื่องหนึ่ง พอโดน LC แล้วปลิงดิ้นกันเป็นแถบ
เชื่อว่ามีที่มาจาก 16.5

เฮ้ย มรึงดู อบต 16.5 ยัง


เสนอนิยามใหม่

ซอร์ดอาร์ตออนไลน์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง