ซอล


1

ขี้แมวเปียก

วันนี้ซอลน่ากินจุงเบย


1

SERTJI

2
\


เสนอนิยามใหม่

ซอล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง