นิยามที่ดีที่สุด
ซอยกรรไกร

ยำเนื้อกัญชา


นั่งซอยยกรรไกร อยู่ที่ข้างเตียง