ซอยกรรไกร


3

ยำเนื้อกัญชา

นั่งซอยยกรรไกร อยู่ที่ข้างเตียง


เสนอนิยามใหม่

ซอยกรรไกร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง