นิยามที่ดีที่สุด
ซอบบี้

ชื่อลงท้ายย


โยซอบ ชางซอบ บลาๆ ~~