ซอบบี้


1

ชื่อลงท้ายย

โยซอบ ชางซอบ บลาๆ ~~


เสนอนิยามใหม่

ซอบบี้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง