นิยามที่ดีที่สุด
คือแบบ

อาการที่ออกมาเวลาไม่รู้จะพูดอะไร


เฮ้ยแก คือแบบ วันนี้ไปเจอดารามา คือแบบ #[email protected]^#[email protected](#