นิยามที่ดีที่สุด
ไอ้ตูด

เป็นคำพูดน่าร้ากกชนิดหนึ่งไว้เรียกแฟน


ไอ้ตูดอิม

ไอ้ตูด

เป็นคำด่าชนิดหนึ่งหรือเป็นชื่อไว้เรียกเพื่อน


ผมเรียกเพื่อนว่าไอ้ตูด