นิยามที่ดีที่สุด
อีเต่าบ้า

หมายถึงเต่าที่มีพิษบ้า


หยีอีเต่าตัวนี้บ้าหวะ