นิยามที่ดีที่สุด
ไอติมเจี๊ยวหมา

ไอติมวอลล์เยลลี่แดง เวลาอมนานๆแล้วจะปวกเปียกดั่งเช่นเจี๊ยวหมา


ป้าๆ เจี๊ยวหมาสองแท่ง