นิยามที่ดีที่สุด
อิติ๋ม

ตุ๊ดเด็กวงเด็กดาว ที่แต่ก่อนเคยเมะ แต่ปัจจุบันกลับแรดกว่าบยอนนางที่สวยสุดแฟนหยอยหูกาง


ช่วงนี้อิติ๋มคบกับจงอิน