นิยามที่ดีที่สุด
เธียร์ 3

ไม่เจริญ ห่วย ไร้ค่า ด้อยประสิทธิภาพ เผด็จการ


อย่าไปคบพวกมันเลย ไอ้พวกเธียร์ 3