เธียร์ 3


1

ไม่เจริญ ห่วย ไร้ค่า ด้อยประสิทธิภาพ เผด็จการ

อย่าไปคบพวกมันเลย ไอ้พวกเธียร์ 3


เสนอนิยามใหม่

เธียร์ 3
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง