ธีร


0

มีคนชอบชื่อบัวชมพู ป.6/2
กวนตีน
ขี้ลอก

ควยสุด
หน้าหมา


เสนอนิยามใหม่

ธีร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง