ธัมไชโยเสนอนิยามใหม่

ธัมไชโย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง