เต่งเล่ง


1

หย่อนยาน เพละ หลวม

โซ่ตกเต่งเล่ง
ขี้โพ้เต่งเล่ง


เสนอนิยามใหม่

เต่งเล่ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง