นิยามที่ดีที่สุด
เต่งเล่ง

หย่อนยาน เพละ หลวม


โซ่ตกเต่งเล่ง
ขี้โพ้เต่งเล่ง