นิยามที่ดีที่สุด
ติ่งหมา

คนที่รักหมาอย่างบ้าคลั่งและชอบอ้าง พรบ คุ้มครองสัตว์


.....