ติ่งหมา


1

คนที่รักหมาอย่างบ้าคลั่งและชอบอ้าง พรบ คุ้มครองสัตว์

.....


เสนอนิยามใหม่

ติ่งหมา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง