นิยามที่ดีที่สุด
ตั้งโอ๋

แต๊ะอั๊ง


ว้าย..ดูนคนนั้นดิแต๊ะอั๊ง จุดๆๆ

ตั้งโอ๋

ไท


ตาไท