นิยามที่ดีที่สุด
ตจร

ย่อมากจาก ตั้งใจเรียน


พรุ่งนี้เปิดเทอมวันแรก ตจร นะ