ตจร


0

ย่อมากจาก ตั้งใจเรียน

พรุ่งนี้เปิดเทอมวันแรก ตจร นะ


เสนอนิยามใหม่

ตจร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง