ตุงตะรุง


9

ช่างภาพในตำนาน

พี่ตุงมีรูปใหม่แล้ว


1

คนแดกขี้

คนเ!้ยไรแดกขี้ ตุงตะรุงชิบหายไอสัด


1

แคโฅ๊นที่เราคิดถึงครับ

เมื่อเจอเธอก็ตุงตะรุง


เสนอนิยามใหม่

ตุงตะรุง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง