นิยามที่ดีที่สุด
ตุงตะรุง

ช่างภาพในตำนาน


พี่ตุงมีรูปใหม่แล้ว

ตุงตะรุง

แคโฅ๊นที่เราคิดถึงครับ


เมื่อเจอเธอก็ตุงตะรุง

ตุงตะรุง

คนแดกขี้


คนเ!้ยไรแดกขี้ ตุงตะรุงชิบหายไอสัด