ตุ้งติ้ง


1

คนน่ารัก ทำอะไรรั่วๆ กวนตีนนิดๆ
รวมๆแล้ว น่ารัก

ไม่มี


1

น่ารัก รั่วๆ กวนตีน
สรุป น่ารักดี

ตุ้งติ้ง มัฎฐารักษ์ 555


เสนอนิยามใหม่

ตุ้งติ้ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง