นิยามที่ดีที่สุด
เติ้ล

ตัวอ้วนๆบวมชนิดหนึ่งน่าเกรียจน่ากลัว


แม่งเติ้ลวะ