เติ้ล


1

ตัวอ้วนๆบวมชนิดหนึ่งน่าเกรียจน่ากลัว

แม่งเติ้ลวะ


เสนอนิยามใหม่

เติ้ล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง