ตลง


1

แปลว่า ตกลง

ตลงเธอจะไปไหน=ตกลงเธอจะไปไหน


เสนอนิยามใหม่

ตลง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง