นิยามที่ดีที่สุด
ตลง

แปลว่า ตกลง


ตลงเธอจะไปไหน=ตกลงเธอจะไปไหน