นิยามที่ดีที่สุด
ตระเวร

= ตระเวน (น หนู) =(ก.) ไปทั่วๆ รอบบริเวณ
แผลงมาจาก ตระเวน โดยคุ้นเคยหรือชินตากับคำว่า เวรกรรม ทำเวร จองเวร อยู่เวร ตารางเวร


ดูตระเวรข่าว ตอนตี2 บ้านเฮาออกข่าวโตยอะ ^&^ [By Jen Jen]