เซดเล็บ


1

เซดเล็บมาจากคําว่าเซเลป แต่เซดเล็บมันเปนความหมายตรงกันข้ามกับเซเลปจ้ะ

เช่น คนที่หน้าอุบาทเชี้ยๆ เซดเล็บเบ่อนิ


เสนอนิยามใหม่

เซดเล็บ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง