นิยามที่ดีที่สุด
เซดเล็บ

เซดเล็บมาจากคําว่าเซเลป แต่เซดเล็บมันเปนความหมายตรงกันข้ามกับเซเลปจ้ะ


เช่น คนที่หน้าอุบาทเชี้ยๆ เซดเล็บเบ่อนิ