โซเดียมฮีเลียม


3

แปลว่า หน้าหี เนื่องจากโซเดียมมีตัวย่อทางเคมีว่า Na และฮีเลียม He เมื่อรวมกันก็จะได้ NaHe หรือ หน้าหี

อีโซเดียมฮีเลียม


เสนอนิยามใหม่

โซเดียมฮีเลียม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง