นิยามที่ดีที่สุด
โซเดียมฮีเลียม

แปลว่า หน้าหี เนื่องจากโซเดียมมีตัวย่อทางเคมีว่า Na และฮีเลียม He เมื่อรวมกันก็จะได้ NaHe หรือ หน้าหี


อีโซเดียมฮีเลียม