นิยามที่ดีที่สุด
ซาดิส

พิศดาร แปลก เล่นท่ายาก


ไอ้นี้ซาดิสวะ