ซาดิส


2

พิศดาร แปลก เล่นท่ายาก

ไอ้นี้ซาดิสวะ


เสนอนิยามใหม่

ซาดิส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง