ซิติ้แบงก์ไม่เคยหลับ


1

สโลแกนที่แปลกที่สุด

ไม่ได้หลับ ไม่ได้นอนเลย


เสนอนิยามใหม่

ซิติ้แบงก์ไม่เคยหลับ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง