นิยามที่ดีที่สุด
ซิติ้แบงก์ไม่เคยหลับ

สโลแกนที่แปลกที่สุด


ไม่ได้หลับ ไม่ได้นอนเลย