ซาตาล


1

= satan = ซาตาน (ใช้ น หนู สะกด)
「อาจสับสนกับคำว่า ต้นตาล ลูกตาล สีน้ำตาล น้ำตาลหวาน ฯลฯ สะท้อนคุณภาพการศึกษาไทย」

"บังเอิญผมเป็นลูกซาตาลก็เลยไม่เชื่อ" 「Jean Thestar @ FB/jean.thestar.3 @≈10.43 19/5/2557」


เสนอนิยามใหม่

ซาตาล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง