นิยามที่ดีที่สุด
อุ๊ตะ

มาจากคำว่า อุ๊ยตาย


อุ๊ตะ ทำไปได้

อุ๊ตะ

แผลงมาจากคำว่า อุ๊ยตาย, อุต๊ะ ก็ว่า.


อุต๊ะ อะไรของเธอน่ะ