นิยามที่ดีที่สุด
อุตะ

คำอุทานในวัยรุ่นในสถานนะการตกใจหรือตะลึง


อุตะ ใหญ่จังนะเทอนะ อุตะ น่าทำจัง