นิยามที่ดีที่สุด
โอตะ

คำย่อของ "โอตาคุ" แปลตรงๆ คือ "แฟนบอย" แต่ใช้ในบริบทของสังคมไอดอล ภาพที่เห็นได้ทั่วไปคือเนิร์ด อ้วน สิวเขรอะ สุขอนามัยแย่ ไม่มีแฟน โอกาสเดียวที่จะได้ใกล้ชิดผู้หญิงคือซื้อบัตรมาจับมือ 8 วินาที


วันนี้ไม่ไปเอมควอเทียร์นะ ไม่อยากเจอโอตะตัวเหม็น