นิยามที่ดีที่สุด
อีดอกอัดแอ

มาจากคำว่า "อีดอก" จะปรากฏขึ้นในโทรศัพท์ไอโฟนที่ตั้ง Autocorrect ไว้


"มึงวันนี้กูเจอพี่คนนั้นด้วยอ้ะะะะะ"
"อีดอกอัดแอ จริงดิ"