นิยามที่ดีที่สุด
วงศ์ทนง

Sorry. You can’t follow that person because they have Blocked you.


ผมเห็นคุณแอบแซะผมหลายทีละ แสดงว่าคุณไม่หวังดีต่อผม แล้วเราจะตามกันไปทำไมวะครับ? ผม unfollow คุณนะครับ