วงศ์ทนง


1

Sorry. You can’t follow that person because they have Blocked you.

ผมเห็นคุณแอบแซะผมหลายทีละ แสดงว่าคุณไม่หวังดีต่อผม แล้วเราจะตามกันไปทำไมวะครับ? ผม unfollow คุณนะครับ


เสนอนิยามใหม่

วงศ์ทนง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง