นิยามที่ดีที่สุด
วิงที่เเท้จริง อร๊าง

วิง 4 ตัวนั้นมันปลอม กูคือวิงที่เเท้จริง ฮึ วัดจากอะไรนะหรอ
ฝีมือวาดรูปไง 55555555555555555555555555555555555555 กูเมพสุดเเล้วดูก้างนี้สิเทพสัสๆ


นายนี้น่าสงรูปไปประกวดนะ

-คุณชายโลกสวย