นิยามที่ดีที่สุด
วงวาร

ภาษาที่นิยมในชาวน้องเงี่ยน แปลว่า สงสาร


วงวารจังเลยค่ะซิส