โวจา


0

พูดไร้สาระ พูดไม่รู้เรื่อง พูดไปเรื่อย ไม่มีสาระ พูดจานิสัยปลวกๆ พูดไม่คิด ชอบสร้างเรื่อง ไร้สาระ

ดูยัยนุชสิ โวจาแต่เช้าเลย


เสนอนิยามใหม่

โวจา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง