นิยามที่ดีที่สุด
โวจา

พูดไร้สาระ พูดไม่รู้เรื่อง พูดไปเรื่อย ไม่มีสาระ พูดจานิสัยปลวกๆ พูดไม่คิด ชอบสร้างเรื่อง ไร้สาระ


ดูยัยนุชสิ โวจาแต่เช้าเลย