นิยามที่ดีที่สุด
ราชวงศ์ชิน

ราชวงศ์ที่ 5 ของไทย ไล่ตั้งแต่ สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ ถ้าไม่นับอยุธยาที่มีหลายราชวงศ์มากๆ ก่อตั้งโดย ทักษิณ ชินวัตร จากนายกรัฐมนตรีได้เถลิงราชย์ปราบดาภิเษกตนเป็นกษัตริย์ เป็นยุคศรีมหาชินวัตร


ราชวงศ์ชิน จงเจริญ!!!