ราชวงศ์ชิน


1

ราชวงศ์ที่ 5 ของไทย ไล่ตั้งแต่ สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ ถ้าไม่นับอยุธยาที่มีหลายราชวงศ์มากๆ ก่อตั้งโดย ทักษิณ ชินวัตร จากนายกรัฐมนตรีได้เถลิงราชย์ปราบดาภิเษกตนเป็นกษัตริย์ เป็นยุคศรีมหาชินวัตร

ราชวงศ์ชิน จงเจริญ!!!


เสนอนิยามใหม่

ราชวงศ์ชิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง