นิยามที่ดีที่สุด
รัชนก

n. ใช้เรียกมนุษย์ที่ชอบทำตัวแอ๊บแบ๊ว ใสซื่อ ทำตัวดีโชว์ต่อหน้า ลับหลังเป็นแม่เล้า
v. การกระทำของคนทีชอบอุทิศตัวเองเสือกเรื่องชาวบ้าน ทำตัวเป็นนกสองหัว


แหม...ช่างรัชนกเหลือเกินนะคะ หมายถึง แหม....ช่างอุทิศตนเหลือเกินนะคะ