รัชช่า


3

ม.ราชพัด

A:มึงเรียนไหนวะ
B:รัชช่า


เสนอนิยามใหม่

รัชช่า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง