นิยามที่ดีที่สุด
บ้าๆบอๆ

บ้าๆบอๆคือ คนที่ติ๊งต๊อง พูดอะไรไม่เป็นเรื่อง


แกนี้มันบ้าๆบอจริงๆ
เลิกทำตัวบ้าๆบอๆได้ไหม
คนนั้นมันบ้าๆบอๆอยู่แล้ว