นิยามที่ดีที่สุด
บะบุย

ใช้แทนคำ่ว่า บ๊ายบาย


ไปแล้วนะตัวเอง......บะบุยๆ