บะบุย


0

ใช้แทนคำ่ว่า บ๊ายบาย

ไปแล้วนะตัวเอง......บะบุยๆ


เสนอนิยามใหม่

บะบุย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง