บะบาย


1

บะบาย มาจากคำว่า บ้ายบาย

เช่น เราไปแล้วน่า บะบาย<3


เสนอนิยามใหม่

บะบาย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง