นิยามที่ดีที่สุด
บะบาย

บะบาย มาจากคำว่า บ้ายบาย


เช่น เราไปแล้วน่า บะบาย<3