นิยามที่ดีที่สุด
บ้ะบัย

-_-


ไปล้ะน้ะ บ้ะบัยย~~~~~~~~~~~~~~~~~