บ้ะบัย


1

-_-

ไปล้ะน้ะ บ้ะบัยย~~~~~~~~~~~~~~~~~


เสนอนิยามใหม่

บ้ะบัย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง